Begrenset test 2024.07.23; be8a26
Den neste epoken med
Counter-Strike
begynner i sommer
Counter-Strike 2 er det største tekniske spranget fremover i Counter-Strikes historie, og sørger for nye funksjoner og oppdateringer i årene som kommer.

Alle de nye funksjonene i spillet avsløres når det offisielt gis ut i sommer, men veien mot Counter-Strike 2 begynner i dag med en begrenset test for utvalgte CS:GO-spillere. Under testperioden kommer vi til å evaluere en undergruppe av funksjoner for å rydde opp i eventuelle problemer før den verdensomspennende utgivelsen.

Counter-Strike 2 blir en gratis oppdatering til CS:GO som kommer ut denne sommeren. Så klargjør oppakningen, finslip ferdighetene og forbered deg på det neste!

Les videre for å finne ut mer om noen av funksjonene til Counter-Strike 2s begrensede test.
Paradigmeskifte
Røykgranater er nå dynamiske volumetriske objekter som påvirkes av miljøet og reagerer på belysning, skudd og eksplosjoner.
Spillopplegg
Røyk har nå evnen til å påvirke og påvirkes av andre elementer i spillet, som skaper nye muligheter. Kuler og sprenggranater kan nå skyve røyk unna for å gi sikt eller utvide dekningen.
Utvider seg for å fylle ut rom naturlig
Nå kommer røyken til å sive ut døråpninger og knuste vinduer, bevege seg opp og ned trapper, samt strekke seg ut i lange korridorer og smelte sammen med andre røyskyer.
Reagerer på belysning
I Counter-Strike 2 fungerer røykpartikler med det enhetlige belysningssystemet som gir mer realistisk lys og farge.
Det du ser, er det som skjer
Tikkfrekvens har ikke lenger betydning for bevegelse, skyting eller kasting.
Oppdateringer via deltikk er selve kjernen av Counter-Strike 2. Tidligere evaluerte tjeneren kun spillverden i diskrete tidsintervaller (såkalte tikk). Takket være Counter-Strike 2s oppdateringsarkitektur med deltikk, vet tjeneren nøyaktig øyeblikket når bevegelser begynner, et skudd blir avfyrt eller en granat blir kastet.

Dette fører til at bevegelse og skyting har like god respons og at granater treffer på samme sted, uavhengig av tikkfrekvens.
Gjenstander i helt nytt lys
Ta med deg hele lageret fra CS:GO til Counter-Strike 2. Ikke bare får du beholde alle gjenstandene du har samlet opp gjennom årene, men alle av dem kan dra nytte av Source 2s belysning og materialer.

I tillegg til støtte for eldre modeller og lakkeringer, så er alle standardvåpenene blitt oppgraderte med høyoppløsningsmodeller, og enkelte våpenlakkeringer drar nytte av disse nye modellene.
Visuelle effekter i høy oppløsning
Alle visuelle effekter er blitt gjenskapt – fra grensesnittet til selve spillopplegget.
Alle de visuelle effektene er oppgraderte i Counter-Strike 2. Nå med Source 2s belysnings- og partikkelsystem, laget vi nye utseender og atferder for vann, eksplosjoner, ild, røyk, munningsflammer, sporlys, treffeffekter og mer.
Visuelle effekter
I Counter-Strike 2 har de viktigste visuelle effektene blitt designet på nytt med fokus på synlighet. Kulehull kan lett sees på avstand, og retningsbestemt blodsprut (som tørker over tid) gir mer informasjon mens du beveger deg gjennom verden.
Omgivelseseffekter
Opplev fullstendig fornyede eksplosjoner, ild, C4-lys og mer. Utnyttelse av Source 2-motoren og moderne maskinvare gir omgivelseseffekter i Counter-Strike 2 en forbedret visuell troverdighet og bedre konsistens.
Forbedringer i grensesnittet
Grensesnittet i Counter-Strike 2 er blitt totalrenovert, med nye visuelle effekter. Ikke bare ser disse forbedringene bra ut, men de kommuniserer også viktig tilstandsinformasjon i kamper.
Nøyaktig lyd
Omarbeidet, balansert, reflektert
Lydene i Counter-Strike 2 har blitt omarbeidet for å bedre gjenspeile det fysiske miljøet, være tydeligere og uttrykke spillets tilstand klarere. De er også blitt balansert på nytt for å gi en mer komfortabel lytteopplevelse.
Mer kommer senere
Den begrensede testen er kun til for å evaluere en undergruppe av funksjoner i Counter-Strike 2, slik at eventuelle problemer kan løses før sommeren. Men det er mye mer som kommer. Om bare noen måneder kommer vi til å avsløre all informasjon rundt Counter-Strike 2, og vi kan nesten ikke vente med å dele det med dere.